Liên Hệ

Cần Thơ 99 – Mua may, Bán đắt

Địa chỉ: 2/3 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ninh Kiều, Cần Thơ

Điện thoại: 0939012196

Email: cantho99.bds@gmail.com

Website: cantho99.com